Foto van Dees. Fotografie Remke Spijkers.

Foto: Remke Spijkers Photography,
november 2019

Al vanaf mijn kinderjaren heb ik grote interesse in creatieve bezigheden zoals tekenen, vormgeven, fotografie en allerlei vormen van handenarbeid, maar evenzo in techniek.
Mijn opleidingen zijn rationeel georiënteerd – analyse, chemie, fotografie en vele jaren later informatietechnologie – waarbij mijn creatieve kant nauwelijks is gestimuleerd; dát gebeurde vooral in mijn jaren in de fotografie. En hoewel talen ‘nou niet echt mijn ding zijn’ ontwikkelde ik toch een groot gevoel voor de Nederlandse taal.

Ratio én gevoel

Soms lijkt het leven een vat vol tegenstellingen. In de loop der jaren is er op vele vlakken een draai van 180° gemaakt; geleidelijk verschuift het accent in mijn ontwikkeling globaal gezegd van technisch naar sociaal. Hierdoor is een bijzondere combinatie van talenten, competenties en ervaringen ontstaan, die een technisch inzicht combineert met mijn creativiteit, en met de coachingsvaardigheden die hun oorsprong vinden in mijn sociale natuur.

Creatief en ervaren

In de voorbije decennia heb ik de nodige ervaring opgedaan op diverse vlakken van ontwerp, lay-out, invulling geven aan ideeën en wat er zoal meer komt kijken bij het produceren van op tekst en beeld gebaseerde uitingen.
Het is telkens weer een prachtig proces om dat eerste fragiele idee te mogen vertalen naar de juiste vorm. Het leven op blote voeten, het geaard zijn en het optimaal in verbinding staan met de natuur, maakt voor mij de cirkel rond. De essentie van een goede communicatie ligt in het leggen van verbinding.