dees'art brengt je boodschap door middel van een tekstkaart in beeld.

Basis: lijnen en vlakken

Breng je boodschap door middel van een tekstkaart in beeld. Een tekstkaart kan op meerdere manieren worden opgezet: de basis kan uit een spel van lijnen en vlakken bestaan, of haar oorsprong vinden in een foto die als basis dient.
Het uitgangspunt is altijd jouw boodschap die uitgedragen wordt op een in het oog springende wijze.
Breng je boodschap door middel van een tekstkaart in beeld.

Fotografie als basis

“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.”
Of de kern van je boodschap nou humor is, het aanreiken van een inzicht, of het delen van kennis… ze moet opvallen en dat gaat nu eenmaal krachtiger met een beeld dan met de bekende duizend woorden.
Een boodschap die uitnodigt trekt de aandacht. De aantrekkingskracht kan voor je klanten verschillend zijn, maar er is altijd een basis van schoonheid – in welke vorm dan ook. Schoonheid in kleurgebruik, in styling, in vormgeving of woordkeuze…